Ledelsessparring - du er ikke alene.


De fleste ejerledere og direktører oplever ind imellem, at der kan være ensomt på toppen. Når der skal træffes beslutninger, er det ikke altid at de kan drøftes med hverken medarbejdere, ægtefæller eller andre tæt på. Derfor tilbyder jeg at være den,

der lægger øre, hjerne og empati til, når der er behov for det.

 

Med min erfaring kan vi drøfte alt mellem himmel og jord. Jeg kan være sparringspartner og den du spiller bold opad. Kom med de udfordringer, du står overfor. Lad os drøfte mulig-heder og se bort fra begrænsninger. Lad os frit og i fortroligt forum lade tankerne løbe og så finde de løsninger, der kan komme på tale.

 

Du bestemmer og træffer beslutningerne. Jeg kommer med input samt med- og modspil. Benyt mine mangeårige erfa-ringer, så du kan komme videre - uden at involvere andre end dig selv og mig i disse - før beslutningerne træffes og gen-nemføres.

 

Lad os tage et indledende og uformelt kaffemøde for at se, om kemien passer. Benyt kontaktformularen, der findes under "Kontakt" .


En session af 2 timers varighed koster 2.600 kr. ex. moms.

Assistance ved rekruttering og afskedigelser


Med Kensington Management ved din side får du en neutral
sparringspartner, med mere end 25 års erfaring indenfor
rekruttering og karriererådgivning.


Fordi jeg har arbejdet med rekruttering og headhunting, har

jeg stor viden om alle processer i HR og rekrutterings-arbejdet på alle niveauer og kan derfor tilbyde et uvildigt
forum med plads til dine udfordringer som leder.


Vi arbejder naturligvis i fuld fortrolighed – og giver gerne garanti for succes.


Ved afskedigelser tilbyder jeg at bistå til at få en ordentlig afsked, hvor begge parter kan føle sig tilfredse. 


Sparring om driftsmæssige forhold


At drive en virksomhed eller en butik kan ind imellem give hovedpine. Det kan være svært - alene - at se sig ud af udfordringerne - eller også savner du en at tale med, der har den fornødne erfaring.


Derfor tilbyder Kensington Management at se på de problem-stillinger, der måtte være og komme med løsningsforslag, så du kan komme videre med driften af virksomheden eller din butik.


Det kan være, at du blot har behov for lidt vejledning, hvor vi klarer det på en times tid eller der kan være tale om større udfordringer. Uanset hvad opgaven går på - så spørg. Det koster i hvert fald ikke noget...